Ihmisten langettama ja toimeenpanema kuolemantuomio, tuo aikamme kiistellyimpiä ihmisoikeuksien loukkauksia. Tai siis monien mielestä kuolemantuomio on ihmisoikeuksien loukkaus, mutta monien mielestä taas ei.

Ihmiset elävät ja ihmiset kuolevat. Jotkut haluavat päättää joidenkin ihmisten kuolemasta välittömästi. Eivät välillisesti, niin kuin useimmat meistä tekevät, välinpitämättömyyden ja/tai itsekkyyden myötä, jos kyynisesti ajatellaan. Halukkuus kuolemantuomion oikeutukseen on monimutkainen ihmispiirre. Jotkut jakavat kuolemantuomioita pitäen sitä täysin oikeana ja luonnollisena ratkaisuna. Toiset eivät voi käsittää kuolemantuomion oikeutusta. Yleensä kumpiakaan näistä joukoista ei saa ymmärtämään toisen joukon ajatuksenjuoksua. Jotkut taas ovat välimaastossa ja esimerkiksi hyväksyvät kuolemantuomion tietyin ehdoin tai eivät osaa päättää mitkä seikat ratkaisevat oikeellisuuden. Kymmenestä käskystä ehkä yksiselitteisin on "älä tapa", mutta monet löytävät tämän käskyn noudattamatta jättämisen selitykseksi esimerkiksi olosuhteet, pelotteen synnyttämisen, jumalallisen oikeuden tai jotain muuta selityksiä kaipaamattoman itsestään selvää.

Voisi kuvitella, että jos kuolemantuomio osuu jonkun läheisen kohdalle, ajatukset kuolemantuomiosta joutuisivat uuteen punnintaan. Mitenkähän on?

Kaukainen tulevaisuus, meidän maailma tai vaihtoehtoinen maailma:

Ihmiskunta on kehityksellinen avaruuskansa. Aurinkokunnan planeetat on otettu kontrolliin ja sivistys on kaikkien aikojen huipussaan. Tappavat sairaudet, nälänhätä ja sodat ovat menneisyyttä. Ihmiset ovat löytäneet Marsista yksisoluisia eliöitä ja tutkimalla niitä ovat samalla päättäneet niiden elämästä. Myöhemmin avaruudesta saapuu viesti maapallon päämedioihin aurinkokunnan ulkopuoliselta älyltä, että ihmiset ovat tappaneet tuhansia Marsin eliöitä. Älyn mukaan Marsin eliöt ovat olleet täysin ihmisten armoilla ja ihmiset ovat säälittä murhanneet niitä. Yleinen tuomio useista murhista on kuolema. Linnunrataa hallitsevan älyn mukaan kaikille eliökunnille on annettava pelote: jos murhaat niin sinua uhkaa kuolemantuomio.

Juoni: Ihmiskunta lähettää ryhmän huippuasianajajia tähteinväliseen oikeudenkäyntiin, jossa ihmisten strategiana on vedota ihmiskunnan nuoreen ikään ja syyntakeettomuuteen. Onhan ihmiskunta kuitenkin vähä-älyinen maailmankaikkeuden mittapuussa. Tämän ei uskota kuitenkaan riittävän oikeudessa, jossa on ennenkin annettu kuolemantuomioita alaikäisille ja jälkeenjääneille kansoille. Ihmiskunnan edustajat yrittävät vedota myös kuolemantuomion sivistymättömyyteen. Tuomarin päätöksen mukaan kuolemantuomio on kuitenkin ainut oikea ratkaisu, koska linnunradan oikeuden pitää olla esimerkillinen ja antaa kaikille eliöille viesti: jos tapat niin tulet tapetuksi.