Nyt on mennyt lokakuu ja kuukauden päivät mikromaksuja merkkailtu. Tuskaista oli ja minkäänlaista oikeudenmukaisuutta maksujen jakoon ei ole löydettävissä. Monesta blogimerkinnästä tai muusta lyhyestä kirjoituksesta olisin halunnut maksaa, mutta maksun kirjaamisen työläydestä johtuen moni maksu jäi merkkaamatta. Yhteensä tuli jaettua 216 tietosenttiä, eli 1000 tietosentin tavoitteesta jäin paljon. Pitää miettiä, millä keinoin maksuja voisi tilittää eteenpäin (mikromaksun saajat ilmoittakaa miten haluatte mikromaksun saada).

Merkittävimmäksi tulokseksi kokeilusta jäi siis mikromaksun kirjaamisen ja transaktion helppouden tärkeys, mikä oli kyllä tiedossa etukäteenkin.

Mitkä vaatimukset täytyy ainakin saavuttaa mikromaksukäytännön saavuttamiseksi:

-         Erittäin yksinkertainen maksun kirjaus (toiminnallisuus integroitu selaimeen tai muuhun tiedonesittämisvälineeseen)

-         Erittäin yksinkertainen maksun siirto (kun maksu on kirjattu niin sen jälkeen ei tarvitse muuta kuin tarkastaa siirto myöhemmässä vaiheessa)

-         Avoimet tilastot (julkisten mikromaksujen tilastot havainnollistettuna)

-         Mikromaksukulttuuri ja –tavat (mistä maksetaan, mistä ei ja miten paljon)

 

Mikromaksujen liikkeellelähdössä on myös haaste löytää tietoteknisesti kokemattomat mikromaksukäytännön piiriin. Heitä erityisesti tarvitaan maksajapuolelle, jotta käytäntö voisi lähteä muodostumaan. Pitäisi löytää keinoja myydä tietosisältöjä sellaisille henkilöille, joiden tiedonhakutaidot ovat heikot. Mikromaksukäytännön kehittyminen tulee varmaankin etenemään niin, että ensimmäiset näkevät paljon vaivaa kulttuurin aloittamiseen, jonka jälkeen alkaa syntyä itsenäisiä tiedontuottajia, jotka alkavat kasvavassa määrin tuottaa kohdennettua tietoa suurille tiedontarpeisille ryhmille. Tiedontuottajien päästessä mikromaksujen makuun, kasvaa heidän määrä voimakkaasti.

Mikromaksu-aihetta läheltä liippaa virtuaalimaailmojen uudet ammatit -keskustelu. Mikromaksuissa ja inhimillistä älyä vaativien tehtävien (Human Intelligence Task) ratkomisessa yhteisöllisesti on samankaltaisia ongelmia (ks. Erkan kommentti em. keskustelussa). Veikkaisin, että tällä saralla otetaan kuitenkin isoja edistysaskelia ihan lähivuosina.